Gmina Szemud ogłasza nabór wniosków w ramach akcji

pn.: „Sprzątamy Azbest w Gminie Szemud 2017”

 Gmina Szemud już po raz piąty planuje pozyskać dofinansowanie do usuwania wyrobów zawierających azbest. W związku z planowanym przystąpieniem do konkursu, w ramach programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2017)”, organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ogłaszamy nabór wniosków w ramach akcji pn. „Sprzątamy Azbest w Gminie Szemud 2017”.

Celem udziału w programie wzorem lat ubiegłych jest: demontaż, zbieranie, transport, zabezpieczenie i unieszkodliwienie  odpadów zawierających azbest.

W przypadku uzyskania dofinansowania przez Gminę Szemud, w ramach planowanej „akcji azbestowej”, jako urząd zapewniamy bezpłatny demontaż, zbiórkę, transport, zabezpieczenie i utylizację azbestu, każdemu kto złoży  poprawnie wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami – dokumentacją zdjęciową.

Dotacja nie obejmuje kosztów związanych z zabezpieczeniem budynku po demontażu pokrycia dachowego, a także kosztów związanych z wykonaniem nowego pokrycia dachowego, które  należy wykonać we własnym zakresie.

Osoby posiadające wyroby azbestowe oraz zainteresowane jego utylizacją, proszone są o zgłaszanie ilości wyrobów azbestowych stanowiących pokrycia dachowe, pokrycia ścian budynków jak i składowanych na terenie posesji, które planują usunąć ze swojej posesji do końca sierpnia br.

Wymagane dokumenty:
1. Zgłoszenie (wniosek) zamiaru wywozu i unieszkodliwienia azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szemud warz z oświadczeniami

  1. Dokumentacja zdjęciowa
  2. Dokument potwierdzający posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością.

 WAŻNE!!!

Wnioskodawcą może być wyłącznie właściciel nieruchomości!

Druki znajdują się w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.szemud.pl oraz w wersji papierowej w budynku Urzędu Gminy w Szemudzie, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud, pok. nr 8.

Wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami należy składać do Urzędu Gminy w Szemudzie,           ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.03.2017r.

Wszelkie informacje można uzyskać u p. Mileny Czoska pod nr telefonu (58) 676 44 39.

Załączniki