Informujemy, że Wojewoda Pomorski udzielił Gminie Szemud – organowi prowadzącemu szkoły podstawowe dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej kwocie 12 710,00 zł z przeznaczeniem na zakup książek do bibliotek szkolnych niebędących podręcznikami w ramach Rządowego programu „Książki naszych marzeń”.
Dotacje celową otrzymały następująco:

1) Szkoła Podstawowa w Łebieńskiej Hucie w kwocie 1 300 zł

2) Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Kaszubskich w Koleczkowie
w kwocie 1 300 zł

3) Szkoła Podstawowa w Częstkowie w kwocie 1 300 zł

4) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łebnie w kwocie 1 300 zł

5) Zespół Szkół – Szkoła Podstawowa w Bojanie w kwocie 2 170 zł

6) Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Kielnie w kwocie 2 170 zł

7) Szkoła Podstawowa w Jeleńskiej Hucie w kwocie 1000 zł

8) Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa im. mjr. H. Sucharskiego z Przedszkolem
w Szemudzie w kwocie 2 170 zł