Z przyjemnością informujemy, że w dniu 30 lipca 2019r. Gmina Szemud złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o udzielenie dofinansowania z zakresu: demontażu, zbierania, transportu, zabezpieczenia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”, tj. konkursu pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” – edycja 2019.

Wśród mieszkańców naszej gminy nie maleje zainteresowanie usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest, co świadczy o ilości złożonych wniosków. W naborze, który trwał od 03.07.2019r. do 24.07.2019r. wpłynęło, aż 47 wniosków na utylizację tego niebezpiecznego odpadu. Łącznie ilość wyrobów przewidzianych do unieszkodliwienia wynosi, ok. 150 Mg.

W 2019r. planuje się transport, zabezpieczenie i unieszkodliwienie ok. 83,44 Mg odpadów zawierających azbest składowanych na stertach. Natomiast na 2020r. zaplanowano demontaż z 23 dachów wraz z transportem, zabezpieczeniem i unieszkodliwieniem o łącznej wadze ok. 66,7 Mg.

Szacowana kwota całkowita projektu opiewa na ponad 65 000,00 złotych.

Przy obecnych założeniach tj. w przypadku pozyskania środków i zachowaniu szacowanych kwot, tj. nie większej niż 600 zł/Mg – związanej z demontażem, zbieraniem, transportem i unieszkodliwieniem odpadu oraz 300 zł/Mg- związanej z tylko z transportem i unieszkodliwieniem, zadanie praktycznie w całości zostało by dotowane z WFOŚiGW w Gdańsku.

Ponieważ rozstrzygnięcie konkursu przez WFOŚiGW w Gdańsku nastąpi do końca sierpnia 2019r., informację o dalszym postępowaniu przekażemy z początkiem września br. W momencie pozytywnej weryfikacji wniosku realizacja zadania planowana jest od IV kwartału 2019 r. do końca 2020r.