Miło nam poinformować, że Gmina Szemud wzięła udział w I etapie konkursu „Modernizacja Roku 2015”.

Zgłoszony przez nas obiekt: Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Aglomeracji Gdynia położonej na terenie Gminy Szemud – modernizacja sieci wodociągowej na trasie Bojano – Koleczkowo – Karczemki- Kielno, uzyskał prawo udziału w Finale Konkursu „ Modernizacja Roku 2015”. W związku z tym zostaliśmy zaproszeni do wzięcia udziału w Finale XX Jubileuszowej Edycji Ogólnopolskiego Konkursu.

Zaznaczyć należy, że konkurs odbywa się pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.

W załączeniu dyplom.

Romuald Przybyt

Galeria

dyplom Modernizacja Roku 2015