Gmina Szemud uzyskała bardzo wysoką ocenę pre-ratingową, mieszczącą się na poziomie inwestycyjnym w przedziale pomiędzy AAA a BBB+.

Badanie wykonała agencja ratingowa INC Rating Sp. z o.o. z Poznania, podlegająca Europejskiej Komisji Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w Paryżu, a której wysokie kwalifikacje został potwierdzone przez Europejski Nadzór Bankowy w Londynie