W ciągu ostatnich miesięcy przez władze LGD prowadzone były rozmowy w zakresie rozszerzenia działalności Stowarzyszenia na obszar Gminy Wejherowo. Starania te zostały uwieńczone w dniu 19 października br., gdy Rada Gminy Wejherowo podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do LGD. Jej następstwem było posiedzenie Zarządu LGD, który uchwałą przyjął Gminę Wejherowo do grona Członków Stowarzyszenia, a V Walne Zebranie Członków LGD „Kaszubska Droga”, które odbyło się już w dniu 20 października br. w Luzinie, w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęło decyzję o rozszerzeniu obszaru oddziaływania o Gminę Wejherowo.

W chwili obecnej obszar działalności LGD obejmuje 5 gmin: Linię, Łęczyce, Luzino, Szemud i Wejherowo (gminę), który zamieszkuje ponad 64 tys. mieszkańców. Pozyskanie nowego członka umożliwia Stowarzyszeniu aneksowanie umowy z samorządem wojewódzkim w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych, będących do dyspozycji LGD. Podpisanie aneksu może nastąpić jeszcze w tym miesiącu.

Z informacji przekazanych z Biura LGD wynika, że już niebawem – jeszcze w tym roku – ma zostać przeprowadzony pierwszy nabór wniosków w ramach działań przewidzianych w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Kaszubska Droga”. Więcej informacji na ten temat na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.kaszubskadroga.pl.