W 1996 r. z inicjatywy dyrektora Szkoły Podstawowej w Łebnie oraz przy poparciu władz
Gminy Szemud i Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego powołane zostało małe muzeum etnograficzne – Gminna
Izba Regionalna w Łebnie. W ciągu dwóch miesięcy zebrano ponad 200 wartościowych eksponatów.
Trzy lata później Izbie nadano imię Remusa. Pierwszym opiekunem Izby został jej współtwórca – Leszek
Walkowiak. W latach 1999 – 2013 Izbą opiekował się Stanisław Belgrau, a następnie Jadwiga Kuczkowska.
Obecnie muzeum opiekuje się Katarzyna Miotk.
Izba w szerokim zakresie współpracuje ze szkołami nie tylko z terenu gminy Szemud, ale i
również ze szkołami z sąsiednich gmin i powiatów. Prowadzone są tu lekcje muzealne w języku kaszubskim,
które poszerzają wiedzę uczniów w zakresie kultury materialnej i duchowej mieszkańców Kaszub.
Przez kilkanaście lat przy Izbie działało Towarzystwo Przyjaciół Gminnej Izby
Regionalnej w Łebnie, któremu nieprzerwanie przewodziła Janina Baranowska -Krauze.
Obecnie Izba posiada ok. 1000 eksponatów z takich dziedzin jak: sztuka, archeologia,
etnografia, historia, militaria, numizmaty, technika, przyroda i inne. W zdecydowanej większości
wszystkie eksponaty są darem ludzi dobrej woli, pragnących zachować nasze kaszubskie dziedzictwo
kulturowe dla następnych pokoleń. Tym ofiarodawcom należy się szczególna wdzięczność. Dzięki nim do
Izby średnio, co roku przyjeżdża na lekcje regionalne ok. 600 dzieci, które wyjeżdżają z Izby bogatsze
w wiedzę o życiu naszych przodków.
Izba z jednej strony jest nastawiona na zbieranie, opisywanie i eksponowanie przedmiotów
związanych z kulturą materialną i duchową Kaszub, a z drugiej są to działania aktywizujące środowisko
lokalne poprzez organizowanie różnego rodzaju konkursów, wieczorów autorskich, wystaw prac twórców
ludowych, zajęć z dziedziny kształcenia regionalnego.

Galeria

Załączniki