Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Gdańsku Nr 8/06 z dnia 5 października 2006r. w sprawie zmian w składzie niektórych terytorialnych komisji wyborczych odwołano ze składu Gminnej Komisji Wyborczej w Szemudzie Pana Łukasza Puzdrowskiego, który złożył rezygnację z członkostwa w tej Komisji. Na jego miejsce Komisarz Wyborczy w Gdańsku powołał Panią Janinę Baranowską – Krauza.

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej
Franciszek Hermann