Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Gdańsku Nr 19/09 z dnia 24 września 2009r. powołana została Gminna Komisja Wyborcza w Szemudzie dla przeprowadzenia w dniu 8 listopada 2009r. wyborów uzupełniających do Rady Gminy Szemud w następującym składzie:

1. Janina Baranowska – Krauza
2. Sylwia Katarzyna Czoska
3. Franciszek Hermann
4. Bogdan Hewelt
5. Albin Maksymilian Jaroszek
6. Marcin Rafał Machaliński
7. Karolina Ewa Malinowska

Na pierwszym posiedzeniu w dniu 1 października 2009r. Komisja wybrała ze swego grona przewodniczącego Komisji Pana Albina Maksymiliana Jaroszka oraz zastępcę przewodniczącego Komisji Panią Janinę Baranowską – Krauza.

Gminna Komisja Wyborcza w Szemudzie ma swoją siedzibę w Urzędzie Gminy Szemud w Szemudzie przy ul. Kartuskiej 13, pok. nr 10, tel. 058 676 11 56.

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej
Albin Jaroszek