Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Gdańsku Nr 7/06 z dnia 28 września 2006r. w sprawie powołania powiatowych oraz gminnych (miejskich) komisji wyborczych powołana została Gminna Komisja Wyborcza w Szemudzie dla przeprowadzenia w dniu 12 listopada 2006r. wyborów do Rady Gminy Szemud i bezpośredniego wyboru Wójta Gminy Szemud w następującym składzie:

1. Franciszek Hermann
2. Zenon Gołąbek
3. Halina Klein
4. Zdzisław Malinowski
5. Czesław Milak
6. Aleksandra Osiczko
7. Łukasz Puzdrowski

Na pierwszym posiedzeniu w dniu 3 października 2006r. Komisja wybrała ze swego grona przewodniczącego Komisji Pana Franciszka Hermanna oraz zastępcę przewodniczącego Komisji Panią Aleksandrę Osiczko.

Gminna Komisja Wyborcza w Szemudzie ma swoją siedzibę w Urzędzie Gminy Szemud w Szemudzie przy ul. Kartuskiej 13, pok. nr 4a, tel. 058 676 11 85.

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej
Franciszek Hermann