Tegoroczne obchody Dnia Strażaka w gminie Szemud zostały zorganizowane w Kielnie, gdzie miejscowa jednostka obchodziła 110 rocznicę założenia. Uroczystość zapoczątkowała Msza Święta w kościele pw. Św. Wojciecha w Kielnie celebrowana przez ks. proboszcza Franciszka Rompa oraz ks. wikariusza Michała Bielana. W wygłoszonej homilii ks. wikariusz podkreślił szczególną rolę oraz zaangażowanie strażaków ochotników w bezinteresownej służbie dla społeczeństwa.Po mszy pododdziały strażaków wraz z zaproszonymi gośćmi przemaszerowały na plac przed jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej, gdzie miała miejsce dalsza część uroczystości. Oprawę muzyczną podczas uroczystości uświetniała orkiestra dęta z Bojana. Dowódca uroczystości druh Stanisław Milewczyk złożył meldunek Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP druhowi Pawłowi Milewczykowi do uroczystego apelu z okazji Dnia Strażaka i 110 rocznicy utworzenia OSP w Kielnie. Po wciągnięciu flagi na maszt oraz odegraniu hymnu państwowego nastąpiło uroczyste przywitanie zaproszonych gości przez druhnę Wandę Chmara.Uroczystość zaszczycili swoją obecnością m.in.:

Gabriela Lisius – Starosta Wejherowski

mł. bryg. Jacek Nowak – Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie

Ks. wikariusz – Michał Bielan

Władysław Hirsch – radny Rady Powiatu Wejherowskiego

Aleksandra Perz – Przewodnicząca Rady Gminy Szemud wraz z radnymi

Ryszard Kalkowski – Wójt Gminy Szemud

Joanna Panek – Z-ca Wójta Gminy Szemud

Halina Pietkun – Kierownik NZOZ „Nasze Zdrowie” w Szemudzie

Joanna Kułaga – Dyrektor Zespołu Szkół w Kielnie

Wiesława Wenzel – Sołtys i Rada Solecka wsi Kielno

Zenon Hewelt – Prezes Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego oddział Szemud

Grzegorz Lasowski – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Szemudzie

Paweł Milewczyk – Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wejherowie

delegacje jednostek OSP z terenu Gminy SzemudPrzemówienia okolicznościowe wygłosili Wójt Gminy Ryszard Kalkowski i Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP – druh Grzegorz Lasowski. Wójt Gminy nawiązał do historii jednostki OSP Kielno i podkreślił ważną społeczną rolę wszystkich strażaków Gminy Szemud w służbie dla społeczności lokalnej. Następnie prowadząca uroczystość druhna Wanda Chmara przedstawiła rys historyczny OSP Kielno.Uroczystość „Dnia Strażaka” stała się okazją do wręczenia medali i wyróżnień zasłużonym strażakom przez Wójta Gminy Szemud oraz Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP w Gdańsku. Wyróżnieniem Wójta uhonorowani zostali strażacy z OSP Szemud, Kielno, Bojano i Częstkowo (na pisemne wnioski Prezesów i Naczelników tychże OSP):


OSP Szemud

1) Paweł Milewczyk
2
) Damian Grubba


OSP Kielno

1) Wiesław Milewczyk

2) Marcin Milewczyk


OSP Bojano

1) Piotr Dziecielski

2) Tomasz Hinz


OSP Częstkowo

1) Jan Rompca

2) Wojciech ŻywickiMedale i odznaczenia przyznane przez Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP wg hierarchii odznaczenia otrzymali:


ZŁOTE MEDALE „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA”

1. ZIELECKI KRZYSZTOF – OSP SZEMUD

2. WENTA PIOTR – OSP SZEMUD


SREBRNE MEDALE „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA”

1. SKOCKI IRENEUSZ – OSP BOJANO

2. ROMPCA MAREK – OSP CZĘSTKOWO

3. GRUBA KAZIMIERZ – OSP PRZETOCZYNO

4. DOMARUS KRZYSZTOF – OSP ŁEBNO

5. CZOSKA PRZEMYSŁAW – OSP SZEMUD


BRĄZOWE MEDALE „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA”

1. MAZUR ANDRZEJ – OSP BOJANO

2. WANAT WOJCIECH – OSP KIELNO

3. MAGULSKI JANUSZ – OSP SZEMUD

4. KRAUZE TOMASZ – OSP PRZETOCZYNO


ODZNAKI „STRAŻAK WZOROWY”

1. SOCHA DANIEL – OSP KIELNO

2. ZACHARCZUK MATEUSZ – OSP KIELNO

3. KRAMPA SEBASTIAN – OSP ŁEBNO

4. SIKORA FILIP – OSP BOJANO

5. PRANCZK MARIUSZ – OSP SZEMUD

6. SIKORA MARCIN – OSP CZĘSTKOWOW dalszej części uroczystości nastąpiło uroczyste odsłonięcie obelisku upamiętniającego posadzenie w 2005r. pamiątkowego dębu z okazji 100-lecia jednostki OSP Kielno podarowanego przez dr Halinę Pietkun z dedykacją „ Dąb to symbol siły i męstwa. Niech on będzie na wieki świadectwem odpowiedzialnej służby strażaków i rozwija się pięknie wraz z jednostką OSP Kielno”.
Wykonawcą obelisku jest naczelnik OSP Łebno druh Józef Gruba, który otrzymał z rąk Prezesa OSP Kielno dh Witolda Hoppa i naczelnika OSP Kielno dh Stanisława Milewczyka podziękowanie w formie tabliczki pamiątkowej. Naczelnik OSP Kielno gratulując, nawiązał do historii jednostki, podkreślając iż istnieje duże prawdopodobieństwo, że pradziadek p. Józefa Gruby był założycielem tej jednostki.Zaproszeni goście w swych przemówieniach okolicznościowych składali wyrazy wdzięczności dla wszystkich strażaków z terenu Gminy Szemud oraz ich rodzin. Życzenia płynęły z ust Starosty Wejherowskiego, Przewodniczącej Rady Gminy Szemud, Z-cy Komendanta Powiatowego PSP, Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wejherowie, Kierownika Niepublicznego ZOZ „Nasze Zdrowie”, Radnego Rady Powiatu Wejherowskiego, Prezesa Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego oddział Szemud, dyrektora Zespołu Szkół w Kielnie.

Po wystąpieniach zaproszonych gości wszyscy zgromadzeni zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Kielnie.W imieniu gospodarzy tegorocznych uroczystości dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania i oprawy gminnych obchodów Dnia Strażaka.Mirosława Sikora