W ramach Parafialno – Sołeckiego Festynu Rodzinnego w Łebnie w dniu 09 lipca br. na boisku sportowym w Łebnie, rozegrane zostały zawody sportowo – pożarnicze szczebla gminnego, w których udział wzięły reprezentacje z poszczególnych OSP naszej gminy.

Zawody otworzył Wójt Gminy Ryszard Kalkowski pełniący jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Szemudzie. To wydarzenie swoją obecnością zaszczycił m.in. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
w Wejherowie bryg. Jacek Niewęgłowski. Organizatorem zawodów jest Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Szemudzie.

Łącznie w zawodach rywalizowało ze sobą 6 drużyn męskich (OSP Bojano, OSP Kielno, OSP Szemud, OSP Przetoczyno, OSP Częstkowo i OSP Łebno) oraz 2 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze – MDP Kielno i MDP Łebno. Zmagania sportowe rozegrane zostały w dwóch konkurencjach, a mianowicie bieg sztafetowy 7 x 50m z przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe. W skład zawodów weszła również konkurencja musztry pożarniczej, nie wliczana do klasyfikacji łącznej zawodów. Dobra pogoda i udział w zawodach 8 drużyn sprzyjały sportowej rywalizacji.

Nad prawidłowym przebiegiem czuwała komisja sędziowska powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie. Klasyfikacja generalna Gminnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych OSP przedstawia się następująco:

SENIORZY
1. OSP Kielno
2. OSP Szemud
3. OSP Przetoczyno

MDP DZIEWCZĘTA
1. MDP Łebno

MDP CHŁOPCY
1. MDP Kielno

 

Laureaci otrzymali puchary, natomiast zwycięska drużyna OSP Kielno – nagrodę pieniężną w wysokości 1000,-zł, Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze nagrody po 500,-zł, (nagrody przeznaczone na cele statutowe jednostki) zaś wszystkie jednostki OSP i MDP pamiątkowe dyplomy.
Uroczystego wręczenia nagród dokonał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP Ryszard Kalkowski, który pogratulował zwycięzcom oraz podziękował wszystkim drużynom za udział w zawodach, a drużynie gospodarzy za przygotowanie zawodów.
Na zakończenie, uczestników zawodów oraz gości zaproszono na poczęstunek przygotowany przez organizatorów.

Mirosława Sikora

Protokół z zawodów