Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze w Bojanie

W dniu 21 sierpnia 2016r. na boisku sportowym w Bojanie odbyły się Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze dla jednostek OSP gminy Szemud, w których udział wzięło 6 drużyn męskich (OSP Szemud, OSP Kielno, OSP Bojano, OSP Łebno, OSP Częstkowo i OSP Przetoczyno ) oraz dwie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze – MDP Kielno i MDP Bojano. Organizatorem zawodów jest Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Szemudzie. Zawody odbyły się w czasie festynu sołeckiego, podczas którego nastąpiło otwarcie Dni Gminy Szemud.

Zawody rozegrane zostały w konkurencjach:

– sztafeta pożarnicza z przeszkodami 7 x 50 m,

– ćwiczenia bojowe na mokro.

W skład zawodów weszła również konkurencja musztry pożarniczej, nie wliczana do klasyfikacji łącznej zawodów.

Zawody otworzył Wójt Gminy Ryszard Kalkowski pełniący jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Szemudzie.

Nad prawidłowym przebiegiem czuwała komisja sędziowska powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie. Klasyfikacja generalna Gminnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych OSP przedstawia się następująco:
I miejsce – OSP Kielno

II miejsce – OSP Bojano

III miejsce – OSP Szemud
Spośród Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych:
I miejsce – MDP Kielno

II miejsce – MDP Bojano
Laureaci otrzymali puchary, natomiast zwycięska drużyna OSP Kielno – nagrodę pieniężną w wysokości 1000,-zł, zaś wszystkie jednostki OSP i MDP pamiątkowe dyplomy. Wyróżnieniem Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Szemudzie uhonorowany został strażak Jarosław Tuskowski z OSP Łebno za uratowanie życia dziecka. Uroczystego wręczenia nagród dokonał ich fundator Wójt Gminy Ryszard Kalkowski. Na zakończenie, uczestników zawodów oraz gości zaproszono na poczęstunek przygotowany przez organizatorów.

Przeprowadzane od zeszłego roku zawody sprawdzają poziom wyszkolenia i umiejętności jednostek OSP. Przy okazji jest to sprawdzian własnych możliwości, poznanie swoich słabych stron, co pozwala w przyszłości przygotować się lepiej do prawdziwych działań przeciwpożarowych. Poza tym zawody to emocjonująca rywalizacja dla zawodników i świetne widowisko dla widzów.

Wszystkim uczestnikom rozgrywek serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w wydarzeniu oraz za poświęcenie jakie włożyliście w to, aby wasze drużyny wypadły jak najlepiej! Podziękowania należą się także wszystkim przybyłym gościom za dopingowanie drużyn startujących w zawodach.

Mirosława Sikora