W dniu 19 sierpnia 2018r. na boisku sportowym w Bojanie podczas festynu sołeckiego odbyły się Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze. Na godz. 13.30 do Bojana zjechały wszystkie jednostki OSP ze swoimi drużynami – ogółem 12 drużyn w czterech kategoriach. Zawody otworzył i prowadził Wójt Gminy Ryszard Kalkowski pełniący jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Szemudzie.
Sekretariat zawodów prowadziła Mirosława Sikora – sekretarz zarządu oddziału gminnego ZOSP RP.
Licznie zgromadzona publiczność dopingowała zawodników podczas sztafety pożarniczej oraz w czasie ćwiczeń bojowych. W skład zawodów weszła również konkurencja musztry pożarniczej, nie wliczana do klasyfikacji łącznej zawodów. Po raz pierwszy w gminie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze startowały zgodnie z międzynarodowym regulaminem CTIF.
Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwała komisja sędziowska powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie bryg. Jacka Niewęgłowskiego, który tegorocznym rozgrywkom przyglądał się osobiście. Uczestnicy w poszczególnych kategoriach zdobyli następujące miejsca:

  • MDP dziewczęta: I miejsce MDP Łebno
  • MDP chłopcy: I miejsce MDP Kielno
  • II miejsce MDP Bojano
  • III miejsce MDP Częstkowo
  • Kobieca Drużyna Pożarnicza: I miejsce OSP Łebno
  • Męska Drużyna Pożarnicza: I miejsce OSP Kielno
  • II miejsce OSP Bojano
  • III miejsce OSP Łebno

W zawodach uczestniczyły także drużyny z OSP Szemud, Częstkowo i Przetoczyno oraz Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza chłopców z OSP Łebno.
Zwycięskie drużyny OSP Kielno i Łebno uhonorowane zostały przez Wójta Gminy równorzędnymi nagrodami pieniężnymi w wysokości 1000,-zł natomiast Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z OSP Łebno i Kielno otrzymały po 500,-zł (nagrody przeznaczone na cele statutowe jednostki). Laureaci otrzymali puchary, natomiast wszystkie drużyny pamiątkowe dyplomy i medale (MDP).
Wszystkim uczestnikom rozgrywek serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w wydarzeniu oraz za poświęcenie jakie włożyliście w to, aby wasze drużyny wypadły jak najlepiej! Podziękowania należą się także wszystkim przybyłym gościom za kibicowanie drużynom startującym w zawodach.

Mirosława Sikora

Galeria