Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie

ogłasza nabór

na wolne stanowiska urzędnicze:

Nabór – Główna Księgowa

Nabór – specjalista ds. kadr i płac

p.o. Kierownika GOPS w Szemudzie
Justyna Bieszk