Szanowni Mieszkańcy! Mija pół roku od kiedy gminy odpowiedzialne są za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nadchodzi czas wstępnych podsumowań.


Jak zapewne Państwo wiedzą gmina Szemud podzielona jest na dwa sektory – wschodni i zachodni.

Sektor wschodni obejmuje następujące sołectwa: Bojano, Koleczkowo, Kielno, Dobrzewino, Karczemki, Warzno i Rębiska, które obsługuje firma ZUK zWejherowa Sp. z o.o.

Natomiast sektor zachodni obejmuje niniejsze sołectwa: Będargowo, Częstkowo, Donimierz, Głazica, Grabowiec, Jeleńska Huta, Kamień, Kowalewo, Kieleńska Huta, Leśno, Łebno, Łebieńska Huta, Przetoczyno, Szemud, Szemudzka Huta i Zęblewo, które obsługuje konsorcjum firm Remondis Sp. z o.oz siedzibą w Lęborku.


Przez ten półroczny okres zarówno gminy jak i firmy obsługujące mieszkańców zmierzyły się z nowym zadaniem na terenie całej Polski jakim jest zorganizowany odbiór odpadów komunalnych Wszyscy tego zadania uczyliśmy się. Były różne problemy, ale przy odrobinie dobrej woli, detreminacji władz gminy, licznym spotkaniom z firmami obsługującym, mieszkańcami, sołtysami systematycznie jakość poziomu obsługi polepsza się. Każda reklamacja zgłaszana przez mieszkańca naszej gminy jest natychmiast przekazywana do wykonawców celem jej pilnej realizacji. Urzędnicy na bieżąco są w kontakcie z firmami wywozowymi i każy problem zgłaszany przekazywany jest wykonawcom.


Generalnie do jakości usługi dokonywanej przez firmę Remondis Sp. z o.o. nie można wnosić żadnych uwag. W przypadku firmy ZUK w Wejherowie Sp. z o.o. obsługującej teren wschodni Gminy powstawały różnego rodzaju problemy głównie z terminowością obsługi. Wielokrotnie władze gminy spotykały się z zarządem firmy ZUK W Wejherowie Sp. z o.o. po to aby wypracować płaszczyznę współpracy, która doprowadzi do polepszenia jakość obsługi.


Dążąc do poprawy jakości obsługi Wójt Gminy na wniosek firmy ZUK z Wejherowa postanowił wyrazić zgodę na zmianę harmonogramu odbioru odpadów zmieszanych z następujących miejscowości: Dobrzewina, Warzna, Karczemek i Rębisk. Zmiana ta będzie obowiązywała od 28 stycznia 2014r. Termin odbioru odpadów komunalnych zmieszanych z powyższych miejscowości układa się następująco:
28 styczeń; 11 luty; 25 luty; 11 marzec; 25 marzec; 8 kwiecień; 22 kwiecień; 6 maj; 20 maj; 3 czerwiec; 17 czerwiec.

Harmonogram odbioru dla pozostałych miejscowości nie ulega zmianie.


Pokładamy nadzieje, zresztą wynikającą z deklaracji zarządu firmy ZUK w Wejherowie Sp. z o.o., że po zmianie harmonogramu jakość obsługi zmieni się zdecydowanie na lepsze.


Wszystkie uwagi odnośnie gospodarki odpadami komunalnymi prosimy kierować na adres e-maila: odpady@szemud.pl oraz zgłaszać telefonicznie pod numer 58/676-44-24 i 676-44-25.


Albin Jaroszek