Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o.o. informuje, że od 2 grudnia 2019 roku będzie świadczyć usługi wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych pojazdem asenizacyjnym o pojemności 10m3 na terenie Gminy Szemud.
Mieszkaniec zlecający wywóz nieczystości ciekłych, jest zobowiązany zapewnić dojazd pojazdu asenizacyjnego do zbiornika bezodpływowego i ułatwić do niego dostęp.
GPK Szemud nie świadczy usług w zakresie wywozu osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków.
Usługa odbioru nieczystości ciekłych odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Szemudzie. W przypadku wystąpienia awarii bądź sytuacji losowej, zlecenie zgłoszenia zrealizowane będzie najszybciej jak to możliwe.
Podstawą do realizacji usługi jest zgłoszenie telefoniczne pod nr tel.: 58 676 10 86, bądź na adres e-mail: sekretariat@gpkszemud.pl
Ceny za przewóz zostały przedstawione w zarządzeniu nr 6/XI/2019 Prezesa Zarządu, Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Sp. z o. o. z dnia 29 listopada 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 6/XI/2019 – cennik za ścieki dowożone

Bartosz Pionk
GPK Szemud