GPK Szemud Sp. z o.o. ostrzega o fałszywych SMS-ach dotyczących płatności za wodę.
Przedsiębiorstwo nie informuje poprzez sms o wysokości kwoty z tytułu nieopłaconych faktur.
Informacje dotyczące płatności można uzyskać pod numerem telefonu (58) 676 10 86 lub 605 126 026.

Anna Milewska
Starszy specjalista d/s rozliczeń i windykacji
GPK Szemud sp. z o.o.