UWAGA MIESZKAŃCY!


W związku z otrzymanym harmonogramem dotyczącym zmiany odbioru odpadów komunalnych selektywnych dla sektora I (Dobrzewino, Karczemki, Warzno, Rębiska, Bojano, Koleczkowo, Kielno) informujemy, iż odbiór odpadów zielonych będzie następował w miesiącach od kwietnia do czerwca z częstotliwością miesięczną, a nie jak wskazuje harmonogram w miesiącach kwiecień i czerwiec.


Ewa Sykut – Urząd Gminy Szemud