Poniżej zamieszczamy harmonogram zebrań wiejskich, organizowanych z inicjatywy sołtysów i rad sołeckich w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego. Wnioski w sprawie podziału tych środków należy złożyć do 30 września br.
Poniżej zamieszczamy formularz wniosku.

Załączniki