W związku z koniecznością ustalenia przez sołectwa podziału środków z Funduszu Sołeckiego, przypadających na rok 2013 podajemy harmonogram zebrań wiejskich.

Załączniki