Głównym celem tychże zebrań, jest podział środków w ramach funduszu sołeckiego na rok 2014.
Przypominam, że o przeznaczenia wspomnianych środków decydują mieszkańcy obecni na zebraniu. W związku z tym, że fundusz sołecki daje mieszkańcom prawo do bezpośredniego decydowania o tym, co będzie realizowane w ich sołectwie, zwracam się z prośbą do mieszkańców poszczególnych sołectw o udział w przedmiotowych zebraniach. Wpływ mieszkańców na podejmowane przedsięwzięcia oraz uczestnictwo w planowanych inwestycjach dotyczących ich sołectwa stanowi o zasadności ich realizacji.

Ponadto informuję, że na zebraniach obecni będą przedstawiciele Urzędu Gminy.


Razem tworzymy Gminę dlatego wspólnie powinniśmy decydować o jej rozwoju.
/-/ Ryszard Kalkowski – Wójt Gminy


Załączniki