Zamieszczamy harmonogram tegorocznych Zebrań Wiejskich. W tym roku w ramach Zebrań odbędzie się wybór nowych władz sołeckich.


Program zebrań wiejskich 2015r
[color=green]
1. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2014.

2.Wybór Komisji Skrutacyjnej( minimum 3 osoby) do wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej,


[/color][color=black]Część wyborcza Zebrania (pkt. od 3 do 4)[/color][color=green]
3.Przeprowadzenie wyboru Sołtysa:

a) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

b) przeprowadzenie głosowania,

c) ustalenie wyników wyborów,

d)ogłoszenie wyników wyborów,

e)sporządzenie protokołu o wynikach wyborów,

4.Przeprowadzenie wyborów członków Rady Sołeckiej:

a) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

b) przeprowadzenie głosowania,

c) ustalenie wyników wyborów,

d) ogłoszenie wyników wyborów,

e) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów,[/color]

[color=red]W przypadku braku wymaganej liczby osób na zebraniu, wyznacza się drugi termin dla części wyborczej zebrania (patrz: tabela).[/color][color=green]


5. Informacja Wójta Gminy o realizacji budżetu gminy w 2014 roku i zamierzeniach na rok 2015(w przerwach między głosowaniami).

6. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.

7. Wolne wnioski.

8.Zakończenie zebrania.[/color]

Zapraszamy do licznego udziału.

Załączniki