Poniżej zamieszczamy harmonogram zebrań wiejskich dot. podziału Funduszu Sołeckiego na rok 2018.

Harmonogram