Przedstawiamy Harmonogram zimowego utrzymania dróg, zgodnie z którym realizowane będą na drogach prace związane z utrzymaniem ich przejezdności w okresie zimowym.

Harmonogram zima 2018/2019

Roman Chustak