Poniżej zamieszczamy Harmonogram zimowego utrzymania dróg w naszej gminie.

Koordynatorami prac są pracownicy służb drogowych Zarządu Dróg Wojewódzkich (dla dróg wojewódzkiech 218 i 224), Zarządu Dróg Dla Powiatów Puckiego i Wejherowskiego (dla dróg powiatowych) oraz pracownicy Urzędu Gminy Szemud (dla dróg gminnych).

Dla dróg pozostających w gestii sołectwa pracami koordynuje sołtys danego sołectwa w ramach określonego rejonu.

Szczegóły, w tym namiary telefoniczne na koordynatorów, zamieszczamy w poniższym harmonogramie.

Roman Chustak

Harmonogram zimowego utrzymania dróg