W dniu 9 marca 2013r. w Luzinie odbył się I Finał Marki Lokalnej LGD „Kaszubska Droga” o certyfikat „Kaszubskie Szmaragdy”. Gala finałowa miała miejsce w Motelu „Czardasz”. O szczegółach imprezy na stronie internetowej LGD, a wyniki zawarto w załączniku poniżej.

Załączniki