W sobotę 4 października rozpoczął się cykl turnieji gry w karty w kaszubską grę w LESA.
Dwudziestu
zawodników zebrało pierwsze punkty indywidualne i drużynowe. Najwięcej punktów zdobyła
drużyna NAMEDAL( +
42/ 27,50 ) i ona zdobyła puchar Wójta Gminy Szemud. Indywidualnie I miejsce – Lademan
Edmund (+54/12,50
), II miejsce Herman Franciszek ( +80/8,50 ), III miejsce Lademan Ryszard ( + 68/8 ).
Zapraszamy na
kolejne turnieje.

Galeria