W dniu 1 grudnia w GCKSiR w Szemudzie odbyła się I uroczysta sesja Rady Gminy Szemud wybranej na okres kadencji Rady na lata 2014 -2018 podczas, której nowo wybrani radni odebrali zaświadczenia o wyborze na Radnych Gminy Szemud, złożyli uroczyste ślubowanie [url=http://10.0.0.200:5000/fbsharing/WlwrB3Rm](kliknij i zobacz)[/url] oraz dokonali wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.Przewodniczącą Rady Gminy Szemud na okres kadencji Rady na lata 2014 – 2018 została wybrana radna p. Aleksandra Perz a Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Szemud na okres kadencji Rady na lata 2014 – 2018 został wybrany radny p. Ireneusz Czarnowski. Ponadto powołano komisje stałe Rady Gminy oraz ich przewodniczących.Podczas tejże sesji uroczyste ślubowanie złożył również Wójt Gminy Szemud p. Ryszard Kalkowski [url=http://10.0.0.200:5000/fbsharing/8272PQlk](kliknij i zobacz)[/url].
Wójt Gminy podziękował za ogromne zaufanie, które otrzymał od wyborców i zapewnił wszystkich o dalszej pracy na rzecz Gminy Szemud i jej mieszkańców we współpracy z Radą Gminy, z sołtysami oraz pracownikami Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy, gdyż „wszystkich Nas łączy Gmina Szemud i dlatego powinniśmy działać razem”.Barbara Rzeszewicz

Galeria

Załączniki