Wójt Gminy Szemud ogłosił II konkurs dla organizacji pozarządowych. Zakresem konkursu objęto tematykę przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Szczegóły zawarto w poniższym załączniku.

Załączniki