W dniu 25 sierpnia 2008 roku w Szemudzie odbyło się II Walne Zebranie Członków LGD „Kaszubska Droga”. Głównym punktem obrad było poszerzenie obszaru oddziaływania LGD o Gminę Łęczyce. W związku z tym wydarzeniem miały miejsce wybory uzupełniające do władz stowarzyszenia. W miejsce ustępującego z Zarządu Łukasza Jabłońskiego wybrano Astridę Kaczyńską z Lini, natomiast Radę uzupełniono o 4 przedstawicieli Gminy Łęczyce: Lucynę Sucharską, Krzysztofa Licau, Piotra Jasińskiego i Janusza Popiołka.

Stowarzyszenie LGD „Kaszubska Droga” obecnie obejmuje obszar 4 gmin: Szemuda, Lini, Luzina i Łęczyc, który zamieszkuje łącznie ok. 44 tys. osób. W najbliższym czasie zostanie zatwierdzona wspólna strategia lokalnego rozwoju, która stanowić będzie podstawę do ubiegania się jeszcze w tym roku o fundusze unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Galeria