W dniu 30 marca 2015 r. Wójt Gminy Szemud wziął udział w II Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Samorządowego S6, które odbyło się w siedzibie Słupskiego Inkubatora Technologicznego przy ul. Portowej 13B. Podczas Zebrania Członkowie Stowarzyszenia zatwierdzili sprawozdania finansowe i merytoryczne z działalności za 2014 rok, udzielili Zarządowi i Komisji Rewizyjnej absolutorium oraz przyjęli budżet i program działania organizacji na 2015 rok.Dokonano także wyboru władz Stowarzyszenia na nową kadencję. Prezesem Zarządu został wybrany ponownie Piotr Jedliński – Prezydent Koszalina. W Zarządzie pozostali także dotychczasowi: Skarbnik Stowarzyszenia Barbara Dykier – Wójt Gminy Słupsk oraz Członek Zarządu Krzysztof Frankenstein – Burmistrz Sławna. Nowymi Członkami Zarządu są natomiast Marek Biernacki – Pierwszy Zastępca Prezydenta Słupska oraz Rafał Konon – Wicestarosta Słupski. Nowej Komisji Rewizyjnej przewodniczy Tomasz Banach – Zastępcą Burmistrza Goleniowa (dotychczasowy Członek Zarządu). W skład Komisji weszli także Marek Dołkowski – Wójt Gminy Siemyśl oraz Ryszard Kalkowski – Wójt Gminy Szemud.Członkowie Stowarzyszenia zapoznali się z aktualnym stanem zaawansowania przygotowań do realizacji trasy ekspresowej S6 w województwach zachodniopomorskim i pomorskim, przedstawionym przez reprezentantów szczecińskiego i gdańskiego oddziału terenowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Rozmawiano także m.in. o sprawie ustawowego przekazywania gminom w utrzymanie starych odcinków drogi krajowej nr 6 po wybudowaniu trasy ekspresowej oraz o ochronie interesów samorządów w trakcie budowy „ekspresówki” polegającej na zabezpieczeniu dróg lokalnych przed zniszczeniem przez ciężki sprzęt.Przedstawiciele GDDKiA poinformowali, że wykonawcy będą mieli zapisany w kontraktach obowiązek dostosowania się do obowiązujących przepisów o dopuszczalnej nośności oraz odbudowy dróg w przypadku wyrządzenia szkód. Zarządca dróg krajowych zapewnił również, że stara DK nr 6 jest na bieżąco remontowana i zostanie przekazana samorządom w dobrym stanie.Romuald Przybyt

Galeria