W dniu 9 grudnia br. odbyło się III Walne Zebranie Członków LGD „Kaszubska Droga”. Jego celem było podsumowanie dotychczasowej działalności od ostatniego Walnego Zebrania w sierpniu br. oraz zaprezentowanie i przyjęcie Lokalnej Strategii Rozwoju. Strategia ta – jak już wspomniano we wcześniejszych publikacjach na łamach „Lesoka” – zawiera w sobie wizję i cele wspólnego rozwoju obszarów gmin przynależących do LGD oraz określa zakres i sposób ich realizacji.

W zebraniu udział wzięli przedstawiciele władz gmin należących do LGD. Wójtowie wręczyli mieszkańcom gmin zaangażowanym w utworzenie LGD upominki wraz z podziękowaniami. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Panie Danuta Nolbrzak – Hejmowska, Joanna Szymańska, Ewa Kleszczewska i Sylwia Czoska oraz Pan Ireneusz Czarnowski, a także KGW Przetoczyno z jej przewodniczącą Panią Brygidą Maleszką. Po zebraniu jego uczestnicy w świątecznej już atmosferze podzielili się opłatkiem.

Galeria