Składy obwodowych komisji wyborczych w gminie Szemud

Lp. Nazwisko i imię (imiona) Miejsce zamieszkania Nazwa Komitetu Wyborczego zgłaszającego członka
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Szemudzie
1 GRUBA Katarzyna Przetoczyno KW Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
2 KLESZCZEWSKA Ewa Przetoczyno KW Kandydata na Prezydenta RP Marka Jurka
3 WALKOWIAK Leszek Łebno KW Kandydata na Prezydenta RP Jarosława Kaczyńskiego
4 DAMPC Mirela Barbara Szemud KW Kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Napieralskiego
5 SROKA Karol Szemud KW Kandydata na Prezydenta RP Waldemara Pawlaka
6 WILD Gabriela Szemud Wskazana przez Wójta Gminy Szemud
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Kielnie
1 SYCHOWSKA Agnieszka Szemud KW Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
2 KLESZCZEWSKA Anna Przetoczyno KW Kandydata na Prezydenta RP Marka Jurka
3 MACH Katarzyna Bojano KW Kandydata na Prezydenta RP Jarosława Kaczyńskiego
4 JASKOT – SIROCKA Agata Kielno KW Kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Napieralskiego
5 SAMP Michał Szemud KW Kandydata na Prezydenta RP Waldemara Pawlaka
6 NACZK Kamil Kielno Wskazany przez Wójta Gminy Szemud
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Łebnie
1 BELGRAU Stanisław Łebno KW Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
2 NIŻNIK Michał Przetoczyno KW Kandydata na Prezydenta RP Marka Jurka
3 WALKOWIAK Renata Łebno KW Kandydata na Prezydenta RP Jarosława Kaczyńskiego
4 WILCZEWSKI Wojciech Wacław Łebieńska Huta KW Kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Napieralskiego
5 GÓRSKA Renata Szemud KW Kandydata na Prezydenta RP Waldemara Pawlaka
6 BARANOWSKA-KRAUZA Janina Łebno Wskazana przez Wójta Gminy Szemud
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Bojanie
1 SIEWERT Andrzej Bojano KW Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
2 RZEPKA Damian Szemud KW Kandydata na Prezydenta RP Marka Jurka
3 BEJER Hanna Bojano KW Kandydata na Prezydenta RP Jarosława Kaczyńskiego
4 GRUBA Hanna Szemud KW Kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Napieralskiego
5 RADZIAK Mateusz Kielno KW Kandydata na Prezydenta RP Waldemara Pawlaka
6 SIKORSKA Teresa Bojano Wskazana przez Wójta Gminy Szemud
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Kielnie
1 KRAWCZYK Adam Dobrzewino KW Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
2 SIKORA Waldemar Przetoczyno KW Kandydata na Prezydenta RP Marka Jurka
3 BARASIŃSKI Jerzy Koleczkowo KW Kandydata na Prezydenta RP Jarosława Kaczyńskiego
4 FUS Beata Szemud KW Kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Napieralskiego
5 KANDZIORA Joanna Kielno KW Kandydata na Prezydenta RP Waldemara Pawlaka
6 SZCZODROWSKA Gertruda Kielno Wskazana przez Wójta Gminy Szemud
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Szemudzie
1 WALDOWSKI Marek Donimierz KW Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
2 BESKA Bartłomiej Przetoczyno KW Kandydata na Prezydenta RP Marka Jurka
3 MIŁOSZ Alfons Donimierz KW Kandydata na Prezydenta RP Jarosława Kaczyńskiego
4 SIKORA Iwona Głazica KW Kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Napieralskiego
5 LABUDA Agnieszka Szemud KW Kandydata na Prezydenta RP Waldemara Pawlaka
6 MALINOWSKA Karolina Szemud Wskazana przez Wójta Gminy Szemud