GPK Szemud Sp. z o.o. informuję, że w związku z zakończeniem budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości:

Bojano ul. Dworska, ul. Rycerska, ul. Lesoki, ul. Platynowa, ul. Studzienna, ul. Miedziana, ul. Tytanowa, ul. Złota, ul. Akacjowa, ul. Borowikowa, ul. Kwiatowa, ul. Majora Bojana, ul. Nad Rozlewiskiem, ul. Przytulna, ul. Sosnowe Wzgórza, ul. Srebrna, ul. Wiosenna, ul. Wybickiego, ul. Złocista, ul. Św. Mikołaja, ul. Jana Chrzciciela, ul. Św. Józefa, ul. Wrzosowa, ul. Cyprysowa, ul. Zachodnia, ul. Jagodowa, ul. Rydzowa,

Koleczkowo ul. Lipowa, ul. Dębowa, ul. Bitwy Nad Ślężą, ul. Marchowska, ul. Kamieńska, ul. Szczęśliwa, ul. Braci Liedków, ul. Porzeczkowa, ul. Leśna Polana, ul. Wysoka,

Dobrzewino ul. Słoneczna, ul. Klonowa, ul. Hetmańska, ul. Bednarska, ul. Kowalska, ul. Łąkowa, ul. Chłopska, ul. Myśliwska, ul. Dworska, ul. Siewna, ul. Polna, ul. Malinowa, ul. Bukowa, ul. Grabowa, ul. Gryczana, ul. Radosna, ul. Rubinowa, ul. Stolarska, ul. Strażacka,

Karczemki ul. Słoneczna, ul. Chabrowa, ul. Zielona, ul. Niebieska, ul. Turkusowa

istnieje możliwość przyłączenia Państwa posesji do nowopowstałej sieci kanalizacji sanitarnej.

W związku z powyższym należy składać wnioski o ustalenie technicznych warunków przyłączenia posesji do sieci kanalizacyjnej w siedzibie spółki w Szemudzie przy ul. Szkolnej 5 bądź drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@gpkszemud.pl.

Informujemy o obowiązku leżącym po stronie właściciela nieruchomości wykonania przyłączenia swojej nieruchomości do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej na podstawie Ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2018 poz. 1454 ze zmianami).

GPK Szemud