W załączeniu przekazujemy informację od Wojewody Pomorskiego do producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych – suszy.
Poszkodowanych rolników w wyniku suszy prosimy o składanie wniosków w Urzędzie Gminy w Szemudzie ul. Kartuska 13 w godzinach pracy urzędu.

Załączniki:
1. Informacja dla producentów rolnych od Wojewody Pomorskiego
2. Wniosek o oszacowanie szkód dla producenta rolnego (wersja edytowalna).

2. Wniosek o oszacowanie szkód dla producenta rolnego (pdf).

Maria Cieśla