Przypominamy wszystkim rolnikom, iż z dniem 31.08.2013r. upływa termin składania wniosków w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przy czym z uwagi, iż w bieżącym roku dzień 31 sierpnia przypada na dzień ustawowo wolny od pracy (sobota), termin ten z mocy przepisów ulega przedłużeniu do 2 września (poniedziałek)).


Zachęcamy rolników do skorzystania z tej formy pomocy. Zwrot części podatku ma na celu obniżenie kosztów produkcji rolnej i zwiększenie konkurencyjności polskich gospodarstw rolnych na rynku unijnym.Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy w Referacie Podatkowym lub na stronie internetowej gminy www.bip.szemud.pl.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (58) 676-44-37.Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. Nr 52 poz. 379)Joanna Cirocka

Podinspektor ds. zobowiązań pieniężnych