Szanowni Mieszkańcy!


Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie elektronicznej dołączamy jako załącznik do pisma na ePUAP.


Ewa Sykut – Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami