Szanowni Państwo,
Ponawiamy informację dotyczącą wstrzymania podpisywania aneksów do umów.
Ze względu na wprowadzony stan epidemii oraz zagrożenie występowania koronawirusa COVID-19 w Polsce do odwołania wstrzymujemy podpisywanie umów dotyczących projektu pn. „Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud” . Prosimy nie przybywać w tej sprawie do Urzędu Gminy, gdyż nie będzie możliwości bezpośredniego spotkania z Państwem.
Wszelkich informacji będziemy udzielać Państwu za pośrednictwem poczty e-mail.
Zapewniamy też, że ze względu na powyższe odpowiednio wydłużymy termin na podpisywanie umów. O nowych terminach zostaną Państwo poinformowani zarówno mailowo jak i telefonicznie.
Liczymy na Państwa wyrozumiałość w tej sytuacji, prosimy o zachowanie środków ostrożności i życzymy wszystkim zdrowia.