Gminna Komisja Wyborcza w Szemudzie informuje, że wszystkie obwodowe komisje wyborcze w dniu głosowania, t.j. 16.11.2014r., rozpoczynają czynności przygotowawcze do wyborów od godz. 6.00.


Od tego momentu aż do zakończenia wyborów prace tych komisji mogą być obserwowane przez mężów zaufania poszczególnych komitetów wyborczych. Mężowie zaufania zobowiązani są do przedstawienia przewodniczącym komisji stosownego zaświadczenia o pełnionej przez siebie funkcji.