Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o.o. informuje:
Na całym terenie Gminy Szemud od dnia 02.01.2018 r. inkasentki GPK Szemud Sp. z o.o. będą dostarczały faktury dotyczące rozliczenia za usługę zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków bezpośrednio do każdego odbiorcy.
W związku ze zmianą podmiotu prowadzącego działalność w tym zakresie, każdy odbiorca zobowiązany jest z zapoznaniem się z informacją znajdującą się na przedmiotowej fakturze wraz z jej pisemnym potwierdzeniem.

Bartosz Pionk
GPK Szemud Sp. z o.o.