Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznegow Wejherowie zwraca się z pilną prośbą o przekazywanie zmian w danych adresowych. Ma to związek ze zmianą przez KRUS operatora pocztowego.

Szczegóły zawarto w załączniku.

Galeria