W dniu 06.09.2017 r. weszło w życie rozporządzenie MRiF zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych.

Rozporządzenie to określa zasady stosowania czasowego obniżenia stawki podatku do wysokości 0% oraz warunki stosowania stawki obniżonej.

Poniżej link do strony Ministerstwa:

http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/M1vU/content/materialy-budowlane-dla-poszkodowanych-w-nawalnicach-bez-vat?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fwiadomosci%2Faktualnosci%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_M1vU%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_M1vU_

Również obdarowanych obowiązują znowelizowane zasady “rozliczania” się z darowizn:

http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/6Wwm/content/szersza-pomoc-dla-poszkodowanych-w-sierpniowych-nawalnicach?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fwiadomosci%2Fkomunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_6Wwm%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_6Wwm_

 

Ireneusz Szweda
Doradca Wojewody
Pomorski Urząd Wojewódzki