Nowy system wywozu i zagospodarowania odpadów nakłada nowe obowiązki nie tylko na Gminę, ale także na mieszkańców.

Do obowiązków tych należy m.in. złożenie deklaracji, w oparciu o którą zostanie naliczona opłata oraz uiszczenie opłaty na konto bankowe gminy lub w kasie urzędu gminy. Na terenie naszej gminy opłata ta będzie uzależniona od liczby mieszkańców zamieszkujących daną posesję, z uwzględnieniem ulg dla rodzin wielodzietnych.


Szczegółowe informacje zawarto w załączniku.

Załączniki