Szanowni Państwo,
od 25 maja br. w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szemud, w klasach 1-3 będą prowadzone zajęcia opiekuńcze. Od tego dnia również ósmoklasiści będą mogli skorzystać z konsultacji w szkole. Zasady i terminy konsultacji nauczyciele ustalają bezpośrednio z uczniami i ich rodzicami/opiekunami. Pozostali uczniowie możliwość konsultacji będą mieć od 1 czerwca.
Posłanie dziecka do placówki oświatowej jest dobrowolne, a decyzję w tej materii podejmują rodzice/opiekunowie dziecka.
W tym czasie nadal obowiązuje nauczanie zdalne.
Każda placówka oświatowa przygotowała procedury bezpieczeństwa, zgodne z wytycznymi m.in Głównego Inspektora Sanitarnego przy uwzględnieniu własnych możliwości organizacyjnych i przestrzennych.

Wójt Gminy Szemud
Ryszard Kalkowski