W załączniku :

informacja o wysokości składek ubezpieczenia społecznego rolników