Informujemy, że Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej prowadzi w sposób ciągły nabór do służby przygotowawczej w Morskim Oddziale Straży Granicznej. Szczegółowe dane można uzyskać pod linkiem: www.morski.strazgraniczna.pl/mor/komenda/nabor-do-sluzby/25614,Nabor-do-sluzby.html

Telefon (58) 524-24-24, (58) 524-21-15.”

Ulotka nabór 2019

ppłk SG Krzysztof MALUCHNIK
Komendant Placówki Straży Granicznej we Władysławowie