W dniu 19 września 2011r. Wójt Gminy Szemud Zarządzeniem nr 145 / III / 2011 powołał obwodowe komisje wyborcze do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 9 października 2011r., w składach wymienionych w załączniku poniżej.

Załączniki