Informuję, że Klub Szachowy „Gambit” z siedzibą przy ul. Myśliwskiej 33 w Szemudzie z własnej inicjatywy złożył ofertę realizacji zadania publicznego.

Realizacja zadania odbywać będzie się na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2016r. poz. 239 z późn. zmianami)

Ofertę podajemy do informacji publicznej, gdyż każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Iwona Curlej-Paszke

Klub szachowy GAMBIT – oferta z własnej inicjatywy