Informacja PKW o warunkach dopisania do spisu wyborców w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 4 lipca 2010 r.

Załączniki